Parafialna Rada ds. Ekonomicznych

Dnia 20.02.2020 została powołana Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych w składzie:

  • Ks. Piotr Borgosz (przewodniczący Rady)
  • Grzegorz Rogala (z-ca przewodniczącego Rady)
  • Zbigniew Nikiel (sekretarz Rady)
  • Jarosław Stejskal

Pierwsze spotkanie i odebranie przyrzeczeń od członków Rady miało miejsce 24.02.2020 r.

 

We wszelkich sprawach ekonomiczno-gospodarczych
związanymi z działalnością Parafii
prosimy o kontakt z przedstawicielami Rady.