Parafialna Rada Duszpasterska

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej (stan na dzień 28.03.2022) Parafii pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej:

 

I. Członkowie z urzędu (pkt. II.6 Statutu PRD) :

 1. Ks. Piotr Borgosz, proboszcz Parafii i przewodniczący PRD
 2. Ks. Piotr Iwanek, wikariusz Parafii
 3. Ks. Filip Magiera, wikariusz Parafii
 4. Dk. Robert Oczkowski
 5. Agnieszka Kozieł, przedstawiciel katechetów Parafii

II. Członkowie z mianowania :

 1. Bogusław Zoń, przedstawiciel szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii (pkt. II.7.b. Statutu PRD)
 2. Urszula Januła, przedstawiciel grup modlitewnych Parafii (pkt. II.7.c. Statutu PRD)
 3. Piotr Jędrzejko, przedstawiciel ruchów i stowarzyszeń (pkt. II.7.d. Statutu PRD)
 4. Tomasz Czerwiński, przedstawiciel ruchów ewangelizacyjnych (pkt. II.7.e. Statutu PRD)
 5. Zbigniew Nikiel, przedstawiciel służby liturgicznej (pkt. II.7.f. Statutu PRD)
 6. Dominik Trzop, przedstawiciel młodzieżowych grup duszpasterskich (pkt. II.7.g. Statutu PRD)
 7. Józefa Martyniak, przedstawiciel Zespołu charytatywnego (pkt. II.7.h. Statutu PRD)
 8. Janina Biernat (pkt. II.7.i. Statutu PRD)

III. Członkowie z wyboru :

 1. Tomasz Pal (44 głosów)
 2. Jan Kominek (34 głosów)
 3. Maria Sobuń (28 głosów)
 4. Wiesław Dobija (24 głosy)
 5. Krystyna Kruczek (24 głosy)

 

We wszelkich sprawach związanych z duszpasterstwem w Parafii
prosimy o kontakt z członkami Rady.