Pierwsza Komunia Święta

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

ZGŁOSZENIA DZIECI DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO (WRZESIEŃ) U KAPŁANA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZYGOTOWANIA.