Pogrzeb

Modlitwa za zmarłego

PANIE, BOŻE WSZECHMOGĄCY, UFAJĄC TWEMU WIELKIEMU MIŁOSIERDZIU ZANOSZĘ DO CIEBIE MOJĄ POKORNĄ MODLITWĘ: WYZWÓL DUSZĘ TWEGO SŁUGI (…………….) OD WSZYSTKICH GRZECHÓW I KAR NA NIE. NIECH ŚWIĘCI ANIOŁOWIE JAK NAJPRĘDZEJ ZAPROWADZĄ JĄ Z CIEMNOŚCI DO WIEKUISTEGO ŚWIATŁA, Z KARANIA DO WIECZNYCH RADOŚCI. PRZEZ CHRYSTUSA, PANA NASZEGO. AMEN

Zgłoszenie w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub u któregokolwiek księdza. Wymagany jest dokument aktu zgonu – z Urzędu Stanu Cywilnego.