Sakrament Bierzmowania

BOŻE WSZECHMOGĄCY, OJCZE NASZEGO PANA. JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY ODRODZIŁEŚ TE SŁUGI SWOJE PRZEZ WODĘ I DUCHA ŚWIĘTEGO I UWOLNIŁEŚ ICH OD GRZECHU, ZEŚLIJ NA NICH DUCHA ŚWIĘTEGO POCIESZYCIELA, DAJ IM DUCHA MĄDROŚCI I ROZUMU, DUCHA RADY I MĘSTWA, DUCHA UMIEJĘTNOŚCI I POBOŻNOŚCI, NAPEŁNIJ ICH DUCHEM BOJAŹNI TWOJEJ. PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO. AMEN

Do bierzmowania przygotowują się III klasy gimnazjum. Bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia tego sakramentu kieruje ks. Marek Pszczółka. Spotkania odbywają się zgodnie z podawanymi na bieżąco informacjami. Starszych, którzy chcą przyjąć bierzmowanie prosimy o bezpośredni kontakt z księdzem Markiem w celu ustalenia indywidualnego trybu przygotowania.