Sakrament Chrztu Świętego

CHRZEST WPROWADZA CZŁOWIEKA DO WSPÓLNOTY WYZNAWCÓW CHRYSTUSA, TZN. DO KOŚCIOŁA. DZIEJE SIĘ TO PRZEZ ZJEDNOCZENIE PRZYJMUJĄCEGO CHRZEST Z CHRYSTUSEM.

II niedziela miesiąca o godz. 12:00

W maju: I niedziela miesiąca o godz. 12:00

Katecheza przed chrztem (obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych) w sobotę przed chrztem o godz. 17:00

Dziecko do chrztu zgłaszają wyłącznie rodzice przynajmniej dwa tygodnie przed ceremonią w kancelarii parafialnej.

Rodziców żyjących w związkach niesakramentalnych obowiązuje przed zgłoszeniem dziecka do chrztu rozmowa z księdzem Proboszczem.

Rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenia, że mogą pełnić godność ojca lub matki chrzestnej – wystawione w parafii swojego zamieszkania (mogą tę godność pełnić tylko osoby bierzmowane, wierzące, praktykujące, stanu wolnego lub żyjące w związku sakramentalnym).