Szafarze

W Wielki Czwartek 2008 roku biskup ordynariusz Tadeusz Rakoczy pobłogosławił 5 szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej z naszej parafii. Posługę tę pełnią:

Piotr Jędrzejko
Stanisław Karch
Zbigniew Nikiel
Jerzy Skowroński
Bogdan Zoń

Szafarze zobowiazani są do odbywania corocznych rekolekcji. Każdego roku Ksiądz Biskup potwierdza ich misję posługi noszenia Komunii Świętej chorym oraz rozdzielania jej wiernym w kościele